سفارت ایران در کانادا

تلفن سفارت:
009861155503 009861155504 
Email سفارت:
iranemb.yow@mfa.gov.ir 
سایت سفارت:
ottawa.mfa.ir 
آدرس سفارت:
Embassy of I.R. of Iran 245 Metcalfe St. Ottawa, ON K2P 2K2 
توضیحات:

اطلاعات سفارت ایران در کانادا

در حال حاظر سفارت ایران در کانادا و سفارت کانادا در ایران تعطیل می باشد. هموطنان عزیز برای انجام امور مربوط به سفارت به سفارت کانادا در آنکارا یا سفارت کانادا در ابوظبی مراجعه کنند.