سفارت ایران در مراکش

تلفن سفارت:
0021237-750353 
Email سفارت:
iranemb.rba@mfa.gov.ir 
سایت سفارت:
rabat.mfa.ir 
آدرس سفارت:
مغرب - رباط- منطقه حي السويسي - خيابان محمد ششم ـ کوچه محمد عاشور 
توضیحات:

ساعات کار اداری سفارت ایران در مراکش

روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 الی 16 عصر

ساعات کار بخش کنسولی

روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 الی 13

اطلاعات تماس سفارت ایران در مراکش

کد کشور و محل : 537 00212

تلفن نمایندگی : 756047ـ 758991ـ 750353

تلفن بخش کنسولی :756047ـ 758991ـ 750353

کدپستی : 490

نمابر: 659118