سفارت ایران در لهستان

تلفن سفارت:
0048226171585 
Email سفارت:
teheran.amb.sekretariat@msz.go 
سایت سفارت:
http://warsaw.mfa.ir/ 
آدرس سفارت:
UL.KROLOWEJ ALDONY 22 03-928 WARSAW POLAND 
توضیحات:

اطلاعات سفارت ایران در لهستان

ایمیل بخش های مختلف سفارت:

بخش اقتصادی :economic@iranemb.pl

دفتر سفارت :secretary@iranemb.pl

امور کنسولی :consular@iranemb.pl

بخش فرهنگی :cultural@iranemb.pl

تلفن بخش کنسولی: 0048226175627

*توجه

ایرانیانی که در خارج از کشور اقدام به اخذ گذرنامه ایرانی می نمایند و محل اقامت آنها در گذرنامه ایران می باشد، لازم است پس از مراجعت به ایران از اداره گذرنامه محل خود مهر خروجی اخذ نمایند؛ در غیر اینصورت هنگام خروج از کشور دچار مشکل خواهند گردید.

خدمات کنسولی سفارت ایران در لهستان

- امور سجلی و شناسنامه شامل ثبت ولادت و امور شناسنامه، کارت ملی، ازدواج، طلاق، دیات و فوت، عابرین غیرمجاز، گواهی عدم سوء پیشینه، امور حقوقی و قضایی و تایید اسناد

- امور گذرنامه شامل صدور یا تعویض گذرنامه ( مانند درخواست تغییر محل اقامت، مهر خروج مکرر در گذرنامه، استعلام آخرین خروج از کشور، اجازه خروج و صدور گذرنامه جداگانه برای همسر و فرزندان زیر 18 سال)

- اموراجتماعی شامل اعزام بیماران، رسیدگی به اختلافات مالی، کسب خبر از ایرانیان مفقود، زندانیان خارجی در ایران

- امور دانشجویی شامل معافیت تحصیلی، درج مهر اجالزه خروج دانشجویی، توسعه جذب دانشجوی غیر ایرانی

- امور ایرانیان شامل جذب نخبگان و سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور، نحوه خرید غیبت از خدمت سربازی، استعلام، ترجمه، تمدید یا المثنی گواهینامه رانندگی

- امور تابعیت

- امور اسناد شامل گواهی امضا، تایید مدارک پزشکی و وکالتنامه

پرسش های متداول

سوال1 : براي تجديد گذرنامه چه مداركي لازم است؟

- به راهنماي مربوطه در بخش امور كنسولي - قسمت تجديد گذرنامه مراجعه نمائيد.

سوال 2 : تجديد گذرنامه در چه مدتي انجام مي شود؟

- چنانچه مدارك ارائه شده كامل باشد، ظرف مدت يك هفته انجام خواهد شد.

سوال 3 : مدت اعتبار گذرنامه من بزودي به پايان مي رسد، آيا مي توانم آن را تمديد كنم؟

- خير، گذرنامه هاي جديد فقط 5 سال اعتبار داشته و غيرقابل تمديد مي باشند. شما مي توانيد ضمن مراجعه به بخش تجديد گذرنامه و تهيه مدارك لازم، درخواست خود را به سفارت ارائه نمائيد تا گذرنامه جديدي براي شما صادر گردد.

سوال 4 : براي تاييد گواهي تحصيلي و دريافت ارز دانشجوئي چگونه مي توانم اقدام كنم؟

- ابتدا بايستي يك گواهي اشتغال به تحصيل ( به زبان ا نگليسي) كه درآن مشخصات كامل دانشجو، رشته تحصيلي و مقطع تحصيلي قيد شده و مربوط به ترم تحصيلي جاري و داراي مهر و امضاي دانشگاه باشد، اخذ نموده و به همراه ساير مدارك شامل: اصل و تصوير صفحات نوشته شده گذرنامه ايراني - تصوير مدرك تحصيلي ماقبل- اصل و تصوير كارت پايان خدمت ، معافيت يا كفالت - تصوير شناسنامه و كارت ملي ( درصورت موجود بودن)- دو قطعه عكس جديد 5/3 در 5/4 با زمينه سفيد و دو برگ فرم هاي تكميل شده مشخصات فردي و تشكيل پرونده دانشجوئي با هماهنگي قبلي به سفارت مراجعه نماييد. پس از تاييد گواهي تحصيل توسط سفارت ، مي توانيد از طريق ثبت نام در سايت نشا براي دريافت ارز از طريق بستگان خود در ايران اقدام نمائيد.

سوال 5 : افرادي كه مشمول خدمت نظام وظيفه هستند، چگونه مي توانند مهر خروج از كشور را دريافت نمايند؟

- افرادي كه قبل از تاريخ 29/12/1382 از كشور خارج شده باشند ، مي توانند مهرخروج مشمولين دريافت نمايند. فقط بايد فرم مربوطه را تكميل و به سفارت ارائه نمايند. فرم متقاضي به مركز ارسال مي شود درصورتي پس از گذشت ده روز كاري پاسخي از مركز دريافت نشد، خروجي وي صادر خواهد شد.

سوال 6 : آيا مي توانم مهر خروجي مشمولين را در ايران بگيرم؟

- خير، حتماٌ قبل از مسافرت به ايران بايد اين مهر در گذرنامه شما درج شده باشد . درغير اين صورت براي خروج از كشور دچار مشكل خواهيد شد.

سوال 7 : نام فرزندم به عنوان همراه در گذرنامه من مي باشد. آيا بايد براي وي گذرنامه جداگانه درخواست كنم؟

- بلي. طبق مقررات، گذرنامه فرزنداني كه به سن 13 سالگي رسيده اند، بايد از گذرنامه مادر يا پدر تفكيك شود. افراد زير 18 سال با تقاضاي كتبي ولي يا قيم خود مي توانند گذرنامه خود را تفكيك نمايند.

سوال 8 : آيا جهت فرزندم كه پدرش غيرايراني است، مي توانم شناسنامه يا گذرنامه ايراني بگيرم؟

- فرزنداني كه داراي پدر غيرايراني هستند، نمي توانند شناسنامه و يا گذرنامه ايراني داشته باشند و براي مسافرت به ايران بايد درخواست رواديد( ويزا) نمايند. باوجود اين مادر مي تواند تقاضاي ثبت نام فرزند خود را در شناسنامه نمايد.

سوال9 : آيا يك خانم خارجي كه همسر ايراني دارد مي تواند با گرفتن ويزا به ايران سفر نمايد؟

- بمنظور جلوگيري از مشكلات بعدي توصيه مي شود كه در اولين فرصت ضمن ثبت ازدواج ايراني در سفارت براي صدور شناسنامه و گذرنامه ايراني اقدام گردد كه در اين صورت مي توانند براي مسافرت به ايران از گذرنامه ايراني خود استفاده نمايند.

سوال10 : من يك ايراني هستم كه مدتي است گذرنامه لهستاني هم دريافت نموده ام. آيا مي توانم با گذرنامه خارجي خود به ايران سفر نمايم؟

- طبق ماده 989 قانون مدني ايران ، هر تبعه ايراني تا زماني كه از طريق قانوني اقدام به ترك تابعيت ايران نكرده باشد، ايراني محسوب مي شود و بايد با گذرنامه ايراني به كشورش سفر نمايد. اين دسته از افراد براي دريافت گذرنامه جديد بايستي اظهارنامه بقاء به تابعيت ايران را تكميل و ارائه نمايند.

سوال 11 : چه كساني نياز به دريافت كارت شناسائي ملي دارند؟

- كليه اتباع ايراني كه 15 سال تمام دارند‍، بايد درخواست صدور كارت شناسائي ملي نمايند. شايان ذكر است اغلب امور اداري داخل كشور با ارائه كارت ملي امكان پذير مي باشد ، دريافت گذرنامه جديد نيز منوط به داشتن كارت ملي مي باشد.


ایمیل بخش های مختلف سفارت :

بخش اقتصادی : economic@iranemb.pl

دفتر سفارت : secretary@iranemb.pl

امور کنسولی : consular@iranemb.pl

بخش فرهنگی : cultural@iranemb.pl