سفارت ایران در عمان

تلفن سفارت:
00968246969947 
Email سفارت:
iranemb.mct@mfa.gov.ir 
سایت سفارت:
http://muscat.mfa.ir/ 
آدرس سفارت:
سفارت جمهوري اسلامي ايران - منطقه سفارتخانه ها ( حي السفارات ) - الخوير- مسقط- سلطنت عمان 
توضیحات:

ساعات کاری سفارت ایران در عمان

ساعت کاری بخش کنسولی سفارت ایران در عمان روزهای دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 14 می باشد. ساعت پذیرش مراجعین بخش کنسولی سفارت از ساعت 8 الی 13 هر روز به جز روزهای جمعه وشنبه می باشد . هموطنان گرامی می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت14 الی 16 بعد از ظهر مستقیماً با مسئول بخش کنسولی ملاقات نموده و درخواست های خود را ارائه نمایند.

خدمات کنسولی سفارت ایران در عمان

- صدور شناسنامه نوزاد

- صدور شناسنامه افراد بالای 15 سال

- صدور شناسنامه افراد بالای 18 سال ( فاقد شناسنامه ، مشمولین بند 2 ماده 976 قانون مدنی ) .

- صدورشناسنامه بانوان خارجی که بواسطه ازدواج با مرد ایرانی ، تابعیت ایرانی را کسب نموده اند ( مشمولین بند 6 ماده 976 قانون مدنی )

- تعویض شناسنامه های نمونه قدیم (30 ساله )

- تعویض شناسنامه افراد بالای 15 سال ، دوبرگی ( عکسدار نمودن شناسنامه ).

- صدور کارت شناسائی ملی ( دریافت وارسال مدارک به مرکز)

- صدور المثنی شناسنامه ( نمونه قدیم ونمونه جدید )

- صدور گذرنامه ابتدا به ساکن

- تعویض گذرنامه ( مخدوشه ، مفقوده ،آبدیده)

- ترجمه مدارک ( گواهینامه ، شناسنامه )

- صدور گواهی ( گواهی تجرد ، تاهل ، نسب ، هویت ، عدم سوء پیشینه )

- تائید وتسجیل مدارک ( وکالتنامه ، گواهی امضاء ، تحصیلی و اسناد تجاری )

- برابر اصل نمودن مدارک ایرانی (شناسنامه ، کارت ملی ، گواهینامه وکارت پایان خدمت وگذرنامه معتبر ایرانی )

- صدور شناسنامه نوزاد

- صدور شناسنامه افراد بالای 15 سال

- صدور شناسنامه افراد بالای 18 سال ( فاقد شناسنامه ، مشمولین بند 2 ماده 976 قانون مدنی ) .

- صدورشناسنامه بانوان خارجی که بواسطه ازدواج با مرد ایرانی ، تابعیت ایرانی را کسب نموده اند ( مشمولین بند 6 ماده 976 قانون مدنی )

- تعویض شناسنامه های نمونه قدیم (30 ساله )

- تعویض شناسنامه افراد بالای 15 سال ، دوبرگی ( عکسدار نمودن شناسنامه ).

- صدور کارت شناسائی ملی ( دریافت وارسال مدارک به مرکز)

- صدور المثنی شناسنامه ( نمونه قدیم ونمونه جدید )

- صدور گذرنامه ابتدا به ساکن

- تعویض گذرنامه ( مخدوشه ، مفقوده ،آبدیده)

- ترجمه مدارک ( گواهینامه ، شناسنامه )

- صدور گواهی ( گواهی تجرد ، تاهل ، نسب ، هویت ، عدم سوء پیشینه )

- تائید وتسجیل مدارک ( وکالتنامه ، گواهی امضاء ، تحصیلی و اسناد تجاری )

- برابر اصل نمودن مدارک ایرانی (شناسنامه ، کارت ملی ، گواهینامه وکارت پایان خدمت وگذرنامه معتبر ایرانی )