سفارت ایران در سوریه

تلفن سفارت:
6117675-6120800 11 00963 
Email سفارت:
iranemb.dam@mfa.gov.ir 
سایت سفارت:
damascus.mfa.ir 
آدرس سفارت:
A TOSTRAD,AL-MAZZEH,NEAR RAZI HOSPITAL DAMASCUS- SYRIA 
توضیحات:

ساعات کاری سفارت ایران در دمشق

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 30 / 14

روزهای پنجشنبه از ساعت 8 الی 30 /13

روزهای جمعه تعطیل رسمی می باشد.

کدپستی : 2691

بخش کنسولی

ساعات کاری بخش کنسولی:بخش کنسولی نمایندگی هر روز بغیر از روزهای جمعه و شنبه از ساعت 30 /8 الی 30/ 12 ارباب رجوع می پذیرد .

اطلاعات تماس بخش کنسولی : 2231378

آدرس سایت : damascus.mfa.ir