مالتا

جمهوری مالت کشوری در جنوب اروپا در مرکز دریای مدیترانه است. این کشور از مجمعالجزایر کوچکی تشکیل شده که نقش استراتژیک مهمی در طول تاریخ داشتهاست و مکان مبارزه و برهم کنش بین اروپای در حال شکلگیری و فرهنگ و تمدن قدیمیتر آفریقا و خاورمیانه بودهاست. پایتخت این کشور، شهر والِتا میباشد

جغرافیای مالت:


کشور مالت دربرگیرنده سه جزیره مسکونی به نامهای مالت (Malta)، گُزو (Gozo)، و کومینو (Comino) و سه جزیره نامسکون کومینوتو (Cominotto) و فیلفلا (Filfla) و سنت پاول (St. Paul) است و در مرکز دریای مدیترانه قرار دارد. این جزایر رویهمرفته ۳۱۶ کیلومتر مربع پهناوری دارند و در ۹۳ کیلومتری جنوب جزیره سیسیل (ایتالیا)، ۲۹۰ کیلومتری شرق تونس و ۲۹۰ کیلومتری شمال لیبی قرار گرفتهاند. بلندای این جزایر کم است و بلندترین نقطه آن که در کرانههای جنوب غربی جزیره اصلی مالت قرار گرفته، تازوتا (Ta'Zuta) نامیده میشود و ۲۵۳ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. بلندترین نقطه جزیره گزو تادبیگی (Ta'Dbiegi) است و بلندای آن از سطح دریا، ۱۹۰ متر میباشد.

اقلیم و آب و هوای مالت:


خاک جزایر مالت معمولاً سنگلاخی و کمدرخت است و در آن گیاه و سبزه کم میروید، اما خاک برخی از درهها حاصلخیز است. تنها استثناء قابل توجه، جنگلهای بوسکت (Buskett) در کرانههای جنوبی هستند که در درهای پرآب و در میان شمار زیادی تخته سنگ قرار گرفتهاند. در این جنگلها درختهای صنوبر و پرتقال میروید. آب و هوای مالت مدیترانهای است، مالت زمستانهای معتدل و بارانی و تابستانهای گرم و خشک دارد.

اقتصاد مالت:

اقتصاد این کشور وابسته به بازرگانی بینالمللی، تولیدات (پارچه، میوه و سبزی، فرآوردههای دامی)، صنایع کشتیسازی و لوازم الکترونیکی و جهانگردی است. واردات این کشور بیشتر شامل مواد غذایی، نفت، خودرو و کالاهای مصرفی است. معادن سنگ آهک بیشترین درصد منابع طبیعی این کشور را شامل میشود. کشور مالت منابع انرژی طبیعی ندارد، اما در برابر آن دارای نیروی تولید فعال است. مالت مشکل کمبود آب دارد و تولید کنندگان صنایع غذایی مالت، تنها پاسخگوی ۲۰٪ نیاز غذایی کشور هستند.

یکی از راههای جذب سرمایههای خارجی در سالهای اخیر در کشور مالت فروش املاک در این جزایر میباشد که آنرا به تفریحگاه مردم سایر کشورها تبدیل نمودهاست. واحد پول کشور مالت در سال ۲۰۰۸ بعد از حدود ۳ سال عضویت در اتحادیه اروپا به یورو تغییر پیدا نمود.

گردشگری مالت:

مالت دارای جاذبههای گردشگری طبیعی به ویژه در سواحل و کرانههاست و امروزه مهمانخانههای مجهزی در همهٔ جزایر مالت ساخته شدهاند. بسیاری از مردم مالت به مسافرتهای خارجی میروند، هرچند که مالت بیشتر واردکنندهٔ صنعت جهانگردی است. نسبت جهانگردان مالتی به جهانگردان خارجی که به این کشور سفر میکنند، در حال کاهش است. ایرانیانی که قصد سفر به مالت را داشته باشند به علت عدم وجود سفارت مالت در تهران، باید از طریق سفارت اتریش در تهران اقدام به اخد روادید بنمایند.

مردم مالت:

بیشینهٔ مردم مالت از نژاد مالتی، از تبار سامی (آمیزهای از فنیقیها و کارتاژیها) هستند و با اعراب خویشاوندی نزدیک دارند. اقلیتهایی از ایتالیاییها، سیسیلیها و اعراب نیز در این کشور زندگی میکنند.

زبان مالت:

دو زبان مالتی و انگلیسی زبانهای رسمی کشور هستند. زبان مالتی از خانواده زبانهای آفریقایی-آسیایی و از شاخه زبانهای سامی است و با زبان عربی خویشاوندی دارد، هرچند که وامواژههای بسیاری از گویشهای ایتالیایی به ویژه سیسیلی (و به تازگی از انگلیسی) وارد این زبان شدهاند. زبان مالتی با نویسههای لاتین نوشته میشود

شهرهای مالتا

/ جهان / مالتا