دانمارک

پادشاهی دانمارک کشوری است در شمال اروپا. پایتخت آن کپنهاگ است.

تاریخ دانمارک:


بهسال ۱۲۱۹ و در ۱۵ ژوئن، شاه «والدمار دوّم» دانمارکی که او را فاتح مینامیدند در تنگنای بدی گرفتار شده بود. دراین وضعیت، اسقفهای دانمارکی که همراه لشکر جنگی بودند، بر تپهای گرد آمدند و دست دعا و استعانت به درگاه خداوند برداشتند. دراین هنگام، ناگاه ابرها کنار رفتند و پارچهٔ سرخرنگ بزرگی از آسمان به زیر افتاد که صلیب سفید رنگی برآن دیده میشد. نشانهای عینی از جانب خداوند که نشان میداد او برای دانمارکیها رحیم و خیرخواه خواهد بود.

تقسیمات کشوری دانمارک:

در تقسیمات کشوری جدید دانمارک که در سال ۲۰۰۷ انجام شد، خاک اصلی کشور دانمارک به پنج استان (که در دانمارکی Region نامیده میشود) تقسیم گردید:

هوودستادن
نوردیولند
میدیولند
شیلند
سیددانمارک
گروئنلند و جزایر فارو نیز دو قلمرو برونمرزی و خودگردان دانمارک به شمار میآیند.

جغرافیای دانمارک:


خاک اصلی دانمارک از یک شبه جزیره به نام ژوتلند ( به دانمارکی: یولند jylland) و ۴۴۳ جزیره شکل گرفته است. ( تنها ۷۶ جزیره مسکونی هستند.) مهمترین این جزایر شیلند (Sjælland)، فون (Fyn) و بورنهولم (bornholm) (شرقیترین مکان دانمارک) هستند. دانمارک، ۴۳,۰۶۹ کیلومتر مربع مساحت دارد و از خاور به دریای بالتیک، از غرب به دریای شمال، از جنوب به کشور آلمان و از شمال به تنگه اسکاژراک محدود میشود. به دلیل شمار زیاد جزایر، دانمارک دارای خط طولانی ساحلی به درازای ۷٫۴۱۳ کیلومتر است . مهمترین شهرهای دانمارک عبارتاند از کپنهاگ (پایتخت) در جزیره شیلند، اوهوس، آلبورگ و اسبرگ در شبه جزیره ژوتلند و اودنسه در جزیره فون.

دانمارک کشوری معتدل و بارانی است.

اقتصاد دانمارک:


واحد پولی دانمارک کرون دانمارک است.

از نظر شاخص فساد اقتصادی، دانمارک (به همراه کشورهای دیگری همچون فنلاند و نیوزیلند) سالهای زیادی به عنوان کشور نمونه که کمترین فساد اقتصادی را داشتهاست، معرفی شدهاست

مردم دانمارک:


بیشینهی مردم دانمارک از نژاد اسکاندیناویایی اند و با مردم سوئد و نروژ خویشاوندند. اسکاندیناویاییها از تبار وایکینگها و شاخهای از نژاد ژرمن هستند. ۸٫۵٪ مردم مهاجرانی هستند که بیشتر از کشورهای جنوب آسیا و خاورمیانه به دانمارک آمدهاند.

دین در دانمارک:

۹۵٪ مردم پیرو کلیسای پروتستان لوتری (لوتران) هستند . کاتولیکها، مسلمانان و یهودیان ٪۵ باقیمانده جمعیت دانمارک را تشکیل میدهند . بیشتر مسلمانان از کشورهای خاورمیانه به دانمارک کوچ کردهاند.

/ جهان / دانمارک