گیلان غرب

گيلان غرب

گيلان‌ غرب‌ در فاصله‌ 660 كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ و آب‌ و هواي‌ معتدل‌ دارد. جلگه‌ گيلان‌ غرب‌در ميان‌ ارتفاعات‌ سنبله‌ و اناريش‌ قرار گرفته‌ و از نهر پرآبي‌ كه‌ بين‌ قصرشيرين‌ و خانقين‌ به‌ رودخانه‌ حلوان‌مي‌پيوندد، آبياري‌ مي‌شود. خرابه‌هاي‌ روستاهاي‌ گيلان‌ قديمي‌ در منتهي‌ اليه‌ جنوبي‌ جلگه‌ بر سر راه‌ كرمانشاه‌ به‌بغداد قرار دارد. بر بالاي‌ تپه‌اي‌ در نزديك‌ آن‌ دژ چهارگوشي‌ با سنگرهايي‌ در گوشه‌ها وجود دارد. در تپه‌ گيلان‌آجرهاي‌ بزرگ‌ با سبك‌ بابلي‌ به‌ تعدادي‌ زياد پيدا شده‌ است‌. در همين‌ منطقه‌ آتشكده‌ بزرگي‌ وجود داشته‌ است‌كه‌ در دوره‌ اشكانيان‌ به‌ رب‌ النوع‌ شكار معروف‌ بود كه‌ به‌ هركول‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ است‌.