گیرنه

گیرنه یک شهر بندری در قبرس می باشد و مرکز جمهوری قبرس ترک نشین می باشد.شهر گیرنه و اطرافش ،یکی از مراکز تفریحی و زیبای قبرس می باشد.جمعیت شهر در سالهای اخیر رفته رفته افزایش یافته است.براساس سرشماری سال 2006 جمعیت شهر 62158 نفر می باشد.