گنبد کاووس

گنبدكاووس

گنبد يكي‌ از شهرهاي‌ استان‌ گلستان‌ است‌ كه‌ در فاصله‌ 3 كيلومتري‌ شهر باستاني‌ جرجان‌ (گرگان‌) واقع‌ شده‌است‌. آب‌ و هواي‌ اين‌ شهرستان‌ در ارتفاعات‌ جنوبي‌ معتدل‌ كوهستاني‌ و در كوهپايه‌ها و قسمت‌هاي‌ جنوبي‌جلگه‌ها معتدل‌ مرطوب‌ است‌، ولي‌ در شمال‌ گرگان‌ رود به‌ نيمه‌ بياباني‌ و نيمه‌ خشك‌ تبديل‌ مي‌شود. نام‌ اين‌شهر از "قابوس‌ بن‌ وشمگير" يكي‌ از حاكمان‌ آل‌ زيار منسوب‌ است‌.

جرجان‌ در اثر تهاجمات‌ تيموريان‌ ومغول‌ها از بين‌ رفت‌، شهر گنبد در كنار آن‌ بنا گرديده‌ و در سال‌ 1316 هجري‌ شمسي‌ "گنبد كاووس‌" ناميده‌ شد.نقشه‌ اصلي‌ اين‌ شهر در اوايل‌ دوره‌ پهلوي‌ به‌ مرحله‌ اجرا گذاشته‌ شده‌ و نمونه‌اي‌ از شهرهاي‌ جديد الطرح‌ايران‌است‌.