گرمسار

گرمسار

گرمسار تا تهران ۱۰۷ كيلومتر فاصله‌ دارد و در دشت‌ واقع‌ شده‌ است‌. روستاهاي‌ اين‌ شهرستان‌ از ريزابه‌هاي‌ حبله‌ رود مشروب‌ مي‌شوند. اين‌ شهر كه‌ قدمت‌ ديرينه‌ دارد، در گذشته‌ يكي‌ از بلوكات‌ خوار بود و دربهمن‌ ماه‌ ۱۳۳۷ ه .ش‌ به‌ شهرستان‌ تبديل‌ شد.