کویت

كويت يكي از قديمي ترين كشور هاست كه به خاطر موقعيت آن هميشه بر سر آن جنگ بوده است و در طي قرن ها اعراب باديه نشين را كه از خشكي

فراري و در جست و جوي دريا بوده اند را جذب كرده است.امروزه كشوري بزرگ دربيابان است.وقتي به اينجا سقر كنيد با موزه ها ، ساحل ها ،

رستوران هاي بي نظير ، مراكز خريد بزرگ و مغازه هاي سوغاتي فروشي روبه رو ميشويد.بيرون از پايتخت ، جاذبه هاي كمتري وجود دارد.در بيابان

مشغول حفاري چاه و برداشت نفت اند.البته اگر شما با تور به بيابان برويد ميتوانيد چيزهاي جالب تري را نيز تجربه كنيد.

شهر کویت پایتخت کشور کویت می باشد. از جاذبه های طبیعی کویت می توان سواحل بسیار زیبای آن را نام برد که جاذبه های زیادی در آن وجود

دارد. برج های کویت، برج آزادی ، کلوپ های دریا، موزه دانش و تاریخ طبیعی ، خانه ال بدر، یادگار آزادی، جزیره فیلکا، طرح استراحتگاه خیران،

شهربازی کویت، جزیره خضرا از جاذبه های گردشگری کویت محسوب می شوند.