کرج

كرج

این شهرستان در غرب شهرستان تهران قرار گرفته است .منطقه از نظر جغرافیای هم در دامنه های جنوبی البرز و هم در حاشه رود خانه کرج قرار گرفته است و تنوع آب وهواییقابل ملاحضه دارد . در این شهرستان 96 آثار تاریخی ، فرهنگی شناسای شده است . شرایط آب وهوای مناسب ، پیست اسکی دیزین ، فضای سبز و باغات باعث شده که شهر کرج از نظر گردشگری محلی و حتی ملی و بین المللی دارای اهمیت و نوع حیطه عملکرد آن برای استفاده از پیست اسکی به سطح ملی و بین المللی می رسد به دلیل نزدیکی و مجاورت شهر پر جمعیت تهران و سهولت دسترسی و قرار گرفتن در مسیر تهران – شمال از طریق جاده چالوس و شهرستان کرج اهمیت گردشگری خاصی برای استان است.