کاشمر

کاشمر

شهرستان‌ كاشمر تا تهران‌ 926 كيلومتر فاصله‌ دارد. رود شش‌ طراز كه‌ بند تاريخي‌ شاهي‌ بر آن‌ احداث‌شده‌، از كنار آن‌ مي‌گذرد. آب‌ و هواي‌ آن‌ در نواحي‌ شمالي‌ معتدل‌ و در قسمت‌هاي‌ جلگه‌اي‌ و جنوبي‌ به‌ علت‌مجاورت‌ با كوير گرم‌ است‌. نام‌ قديمي‌ اين‌ شهرستان‌،«ترشيز» است‌. اين‌ شهر در سال‌ 520 ه . ق‌ توسط‌ سلطان‌سنجر سلجوقي‌ محاصره‌ و غارت‌ شد و پس‌ از آن‌ يكي‌ از مراكز مهم‌ فرقه‌ اسماعيليه‌ گرديد. پس‌ از شكست‌ و ازبين‌ رفتن‌ فرقه‌ اسماعيليه‌، اين‌ شهر دوباره‌ رونق‌ يافت‌. لكن‌ در پايان‌ قرن‌ هشتم‌ هجري‌ بار ديگر توسط‌ امير تيمورگوركاني‌ ويران‌ شد. آثار بجامانده‌ در اين‌ شهر به‌ قرن‌ هفتم‌ و هشتم‌ هجري‌ است.