چیتا

چیتا:

استان چیتا ( تلفظ: چیتینسکایا اُبلاست) یکی از واحدهای فدرالی روسیه در جنوب خاوری سیبری است. مرکز استان چیتا شهر چیتا است. این استان مرزهایی طولانی با چین و مغولستان دارد. ناحیهٔ خودگردان آگا بوریاتیا در درون این استان قرار گرفته است.