چوئی

استان چوئی
چوئی يکی از استانهای قرقيزستان است. مرکز این استان شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان است. نام این استان از رودی به این نام که در آن جریان دارد گرفته شده است.