ورامین

ورامين

ورامین دشت پهناور ورامین در جنوب شرقی ورامین قرار گرفته است . عمران وآبادی ورامین تا حد زیادی به رود خانه جاجرود وابسته است. در شهرستان ورامین آثار باستانی ارزشمندی شکل گرفته گرفته اند که برخی از آنها شاهکار هنری می باشد . آثاری مانند مسجد جامع ورامین ، برج علا الدوله ،امام زاده یحیی،امامزاده عبداله و....از مهمترین آثار منطقه محسوب میگردد. در کل منطقه 114 اثر شناسایی شده است که شامل تپه های باستانی ، کاروانسراها ، امامزاده ها و قلعه هاست . از نظر عملکرد گردشگری و حوزه نفوذ ، شهرستان دارای عملکرد بین اللملی است . ودر کنار شهرستان ری می تواند مکمل قطب گردشگری فرهنگی جنوب استان تهران باشد.