نیویورک

نیویورک پرجمعیتترین شهر ایالات متحده آمریکا و قلب اقتصادی آمریکا است. این شهر یکی از مهمترین مراکز مالی و سیاسی و فرهنگی جهان است و از کلان شهرهای جهانی به شمار میرود.

مرکز سازمان ملل متحد در شهر نیویورک واقع شده است.

همکنون جمعیت شهر نیویورک در حدود ۸.۲ میلیون نفر است.جمعیت کلانشهر نیویورک (شهر و حومه) پیرامون ۲۲ میلیون نفر میباشد.


پنج بخش کلان شهر نیویورک عبارتند از:
۱ منهتن
۲ بروکلین
۳ کوینز
۴ برانکس
۵ استاتن آیلند


منهتن
منهتن (انگلیسی: Manhattan) یکی از قدیمیترین مناطق شهر نیویورک و به شکل شبه جزیرهای است که مهمترین مراکز تجاری و اقتصادی ایالات متحده آمریکا در آن قرار دارد.
قابل ذکر است که مجسمه آزادی که شاید مشهورترین نماد ایالات متحده آمریکا است در منطقه منهتن قرار دارد.

بروکلین
بروکلین (انگلیسی: Brooklyn) یکی از قدیمیترین مناطق شهری شهر نیویورک و همچنین پر جمعیت ترین منطقه در کلان شهر نیویورک و چهارمین منطقه پر جمعیت ایالات متحده آمریکا با ۲.۵ میلیون نفر جمعیت است.

کوینز
کوینز (انگلیسی: Queens) یکی از مناطق پنج گانه شهر نیویورک و از لحاظ مساحت بزرگترین محله از محلات پنج گانه کلان شهر نیویورک است. دو فرودگاه بزرگ شهر نیویورک در محله کوینز قرار دارند.
منطقه کوینز از لحاظ آماری دارای بیشترین جمعیت مهاجر در سرتاسر ایالت متحده آمریکا است. تقریبا ۴۴% سکنه کوینز مهاجرین رنگین پوست از نقاط مختلف جهان هستند.

مجسمه آزادی (انگلیسی: Statue of Liberty، رسمی: Liberty Enlightening the World و به طور عامیانه Miss Liberty یا Lady Liberty)

مجسمهای است که در جزیره مانهاتان نزدیک نیویورک به منظور خوشآمدگویی به تازهواردان به آمریکا در ۲۸ اکتبر ۱۸۸۶ ساخته شده است. این مجسمه معروف ارتفاع آن ۲۳ متر و وزن آن ۲۵۵ تن است و ۱۶۰ پله دارد.این مجسمه در اصل هدیهای بود از طرف فرانسه به ایالات متحده آمریکا که قرار بود در سال ۱۸۷۶ به منظور صدمین سالگرد استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ به اتمام برسد.

مجموعه ساختمانی داکوتا (The Dakota)

یکی از قدیمیترین و گرانترین ساختمانهای مسکونی در شهر نیویورک است [۱] که در مجاورت پارک مرکزی نیویورک (Central Park) قرار دارد.

شهرت ساختمان داکوتا بیشتر بخاطر قدمت تاریخی آن و ساکنین معروف و مشهوری است که در آن زندگی کرده و یا میکنند.

مرکز تجارت جهانی

در نیویورک که گاهی برجهای دوقلو نامیده میشوند، مجموعهای از هفت ساختمان بوده است که توسط معمار ژاپنی-آمریکای مینورو یامازاکی طراحی شده است. در حملهی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، سه برج از این هفت برج فرو ریخت.