نمك آبرود

نمکآبرود شهرکی گردشگری و ویلایی است در استان مازندران ایران. این شهرک دارای خط تلهکابینی به نام تلهکابین نمکآبرود است.

شهرک نمک آبرود بین راه چالوس به تنکابن در ۱۲ کیلومتری چالوس قرار دارد و به بنیاد مستضعفان تعلق دارد

تاریخچه نمک آبرود:

شهرک جدید نمک آبرود که در دوازده کیلومتری غرب چالوس واقع شده قسمتی از اراضی منطقه را با وسعت تقریبی ۶۵۰ هکتار در بر میگیرد. حد شمالی این اراضی را دریای خزر و حد جنوبی آن را ارتفاعات مدوبن (از بلندیهای رشتهکوه البرز) تشکیل دادهاست. وجود پارکهای جنگلی بنفشه و شمشاد در قسمت شمالی این مجموعه با وسعت تقریبی ۲۰۰ هکتار مناظر بدیعی را در این قسمت از اراضی به وجود آوردهاست. ضمن آنکه در جنوب این اراضی دامنه کوه مدوبن به صورت جنگلی فشرده و با جاذبههای بصری فوق العاده واقع شدهاست


دید شهر توریستی نمکآبرود از درون تلهکابین خط یکطرح اولیه شهرک به وسیله مهندسین مشاور داض، چرخاب و هوارد همفری تهیه شدهاست. در گزارش هوارد همفری فرض بر این بودهاست که جاده چالوس – رامسر منطقه را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میکند که بخش جنوبی جاده اختصاص به ویلاسازی داشته و بخش شمالی آن هتل هایت و قسمت پیشنهادی مارینا و تأسیسات مربوطه و مجتمع آپارتمانی را شامل میشد.

احداث این شهرک دو هدف عمده را مد نظر دارد: * ایجاد یک شهر اقامتگاهی – تفرجگاهی برای جذب جمعیت غیر ساکن شهرستانهای نوشهر و چالوس

جذب سر ریز جمعیت شهرهای چالوس و نوشهر
با توجه به موارد فوق احداث شهرک نمک آبرود تصویب شد و در تاریخ ۷/۱۰/۶۲ مصوبه مذکور توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ گردید. صدور پروانه احداث شهرک نمک آبرود در سال ۱۳۶۶ با استناد به همین مصوبه انجام گرفتهاست. محدوده اراضی طرح با استناد به اسناد موجود که با مندرجات پروانه صادره نیز هماهنگ است، در نقشه شماره ۱-۱ نشان داده شدهاست.

از نظر جمعیت پیش بینی شده برای شهرک، مهندسین مشاور چرخاب با استفاده از گزارش مهندسین مشاور داض تعداد کل جمعیت واحدهای مسکونی (ویلاها آپارتمانها) و هتل و متل را جمعاً ۲۰۰۰۰ نفر برآورد نمودهاست در حالی که درگزارش هوافرد همفری تعداد جمعیت ۲۳۳۵۰ نفر برآورد شدهاست. در طرح تجدید نظر شده توسط مهندسین مشاور طرح و بنا تعداد جمعیت ۴۶۵۰۰نفر و یا حدود ۵۰۰۰۰ نفر پیش بینی شدهاست که بیش از دو برابر ارقام قبلی است. در طرح هوافرد همفری برای شهرک نمک آبرود اکثر خانهها مخصوص تعطیلات تصور شدهاند لذا تعداد جمعیت در طول سال متغیر فرض شدهاست.

در سال ۱۳۶۴ برای بخشی از محدوده اراضی نمک آبرود طرح توسعه تهیه گردیدهاست. این طرح بر اساس ساختار شبکه اصلی خیابانهای موجود شکل گرفتهاست که متشکل از یک حلقه اصلی و خیابانهای ارتباطی فرعی است. حلقه اصلی به قطعات مسکونی پیوند میخورد. این حلقه در گوشه جنوب شرقی قطع شدهاست و جهت تکمیل راههای ارتباطی یک بلوار جنوبی شمالی- جنوبی در مرکز شهرک به عنوان مرکز محور مجهز شهری با عرض متوسط ۳۰۰ متر جهت ارائه خدمات مورد نیاز در مقیاس ناحیه و با نظور نمودن جمعیت سربار ناشی از بازدیدکنندگان پیش بینی شدهاست که حدود ۵۳ هکتار وسعت دارد. این بلوار به محلههای مسکونی پنجگانه شهرک که در دو نوار غربی و شرقی در طرفین ناحیه مرکزی قرار گرفتهاند، سرویس میدهد.

مناطق مسکونی شهرک یعنی محلههای پنجگانه یاد شده دارای مساحتی بالغ بر ۲۳۰ هکتار میباشد. محله شمار چهار در جنوب محله شماره یک قرار دارد. محله پنج نیز در گوشه جنوب شرقی و در منتهی الیه جنوبی شهرک قرار گرفتهاست. محلههای یاد شده هر کدام دارای یک مرکز محله هستند که خدمات مرکز محلهای در این مراکز پیش بینی شدهاست. این مراکز به نحوی طراحی گردیده تا ارتباط مستقیم سواره با مرکز شهرک برقرار باشد.

در جنوبیترین خد مرکز خدمات شهری و در طرفین این نوار در منتهی الیه جنوب شهرک دو ناحیه در مجاورت محلههای شماره ۴و ۵ جهت منطقه مسکونی توریستی (در مجاورت محله ۵) و دومی (در مجاورت محله ۴) ناحیهای (به عنوان محله شماره ۶) با مشخصات تراکم ویژه (۹۰۰ نفر در هکتار) با خصوصیات بلوکهای مسکونی ۴ تا ۸ طبقه پیش بینی شدهاست. در شمالیترین قسمت شهرک نواحی مجاور محلههای ۲و۱ منطقه وسیعی (حدود ۹۵ هکتار) جهت مراکز تفریحی – ورزشی در شمال غربی و هتل و متعلقات توریستی در شمال شرقی در نظر گرفته شدهاست.