نقده

شهرستان نقده در قسمت جنوبی استان آذربایجان غربی ایران قرار دارد و مرکز آن شهر نقده است.

این شهرستان در دشت سلدوز واقع شده و دشتی حاصلخیز است که از شمال به دریاچه ارومیه اشراف دارد. دارای باغهای سیب و انگور منحصر بفرد به طور عمده میباشد.

شهرستان نقده در قسمت جنوبی استان آذربایجان غربی ایران قرار دارد و مرکز آن شهر نقدهاست. این شهرستان در دشت نقده واقع شده و دشتی حاصلخیز است در اوایل آبادانی این سرزمین برنج یکی از عمده محصولات زیر کشت آن بوده و از شمال به دریاچه ارومیه اشراف دارد.

جمعیت این شهرستان طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۱۷٬۸۳۱ نفر بودهاست که از این تعداد ۵۹٬۲۵۰ نفر آنان مرد و ۵۸۵۸۱ نفر آنان زن بودهاند.

تقسیمات کشوری نقده:


تقسیمات کشوری این شهرستان، بنابرآنچه در نتایج آمارگیری سرشماری سال ۱۳۸۵ کل کشور آمدهاست، بر حسب بخش، شهر، دهستان و روستا به شرح زیر است:

بخش ها :


بخش مرکزی
بخش محمدیار

شهرها:

شهر نقده
شهر محمدیار

دهستان ها:

دهستانهای بخش مرکزی

دهستان بیگم قلعه
دهستان نقده


دهستانهای بخش محمدیار

دهستان المهدی
دهستان حسنلو