میبد

ميبد

شهرستان‌ ميبد در شمال‌ غربي‌ يزد و در كنار جاده‌ تهران‌ - بندر عباس‌ و راه‌آهن‌ تهران‌ - كرمان‌ قرار دارد.ميبد كلمه‌اي‌ از واژه‌هاي‌ فارسي‌ ميانه‌ است‌ كه‌ در دوره‌ ساساني‌ به‌ اين‌ شهر اطلاق‌ مي‌شده‌ و در متون‌ تاريخي‌ وجغرافيايي‌ قرون‌ اوليه‌ اسلامي‌ كراراً از اين‌ نام‌ ياد شده‌ است‌.

ميبد يكي‌ از نمونه‌هاي‌ نادر شهرهاي‌ باستاني‌ ايران‌به‌ شمار مي‌رود، هر چند كه‌ بافت‌ سنتي‌ آن‌ گزندهاي‌ فراواني‌ ديده‌ است‌ ولي‌ هنوز بسياري‌ از پديده‌ها و عناصرشهري‌ قديم‌ آن‌ مانند راههاي‌ باستاني‌، كهن‌دژ و بازمانده‌هاي‌ كهن‌ شهري‌ محفوظ‌ مانده‌ است‌. كهن‌ترين‌ سند به‌جا مانده‌ تاريخي‌ شهرسازي‌ سرزمين‌ يزد مجموعه‌ بناهاي‌ قديمي‌ "نارين‌ قلعه‌" ميبد است‌. اين‌ كهن‌دژ همچون‌پيري‌ خاموش‌ بخشي‌ از سرگذشت‌ ساليان‌ دراز مردمان‌ اين‌ ديار را بازگو مي‌كند.