مسجد سلیمان

مسجد سليمان

شهر مسجد سليمان‌ در فاصله‌1030كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ است‌. مسجد سليمان‌ از شهرهاي ‌مهّم‌ صنعت‌ نفت‌ در استان‌ خوزستان‌ به شمار مي‌رود. طبق‌ كاوش‌هاي‌ باستان‌شناسي‌، آثار كهن‌ مربوط‌ به‌ زندگي ‌غارنشيني‌ و دوران‌ ماقبل‌ تاريخ‌ در اين‌ شهرستان كشف‌ شده‌ است‌ و گفته‌ مي‌شود كه‌ در همين‌ مكان‌ هوشنگ ‌پيشدادي‌ با دو سنگ‌ چخماق‌ شعله‌ آتش‌ را كشف‌ كرده‌ است‌ .

مسجد سليمان‌ در زمان‌ كيانيان‌، عيلامي‌ها، مادها، پارس‌ها، سلوكيان‌، اشكانيان‌ و ساسانيان‌ اهميّت‌ فراوان‌ داشت‌. مسجد سليمان‌ همچنين‌ زادگاه‌ "چيش‌پش‌"پارسي‌ بوده‌ است‌. نزديك‌ شهر كنوني‌ مسجد سليمان‌ محل‌ آتشكده‌ بزرگي‌ از عهد اشكاني‌ و ساساني‌ بر جاي‌ مانده‌ است‌. در قرون‌ وسطي‌ اين‌ ناحيه‌ به‌ نام‌ "تُلفر" ناميده‌ مي‌شد.

پس‌ از بازديد پهلوي‌ اوّ ل‌ از اين‌ اثر تاريخي‌ درسال‌1303بنا به‌ پيشنهاد وي‌ و تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ در سال‌1305 خورشيدي‌ به‌ مسجد سليمان‌ تغيير نام‌ يافت‌ و امروزه‌ به‌ يكي‌ از شهرستان‌هاي‌ آباد و صنعتي‌ استان‌ خوزستان‌ تبديل‌ شده‌ است.‌

آثار مهم طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرستان مسجد سلیمان:

  • دریاچه پشت سد شهید عباسپور، همراه با قایق های موتوری، طبیعتی زیبا و مناسب برای اسکی روی آب و سایر ورزش های آبی

  • چشمه آب گرم معدنی گلگیر در 45 کیلومتری شرق مسجد سلیمان

  • صفه سلیمان سر مسجد که قدمت آن را به اوایل قرن هفتم پیش از میلاد نسبت می دهند

  • پل اوسور مسجد سلیمان

  • زیارتگاه ها و بقعه های عنبر، آغابرکت و شابوالقاسم

برگرفته از کتاب راهنمای ایرانگردی نوشته حسن زنده دل