ماهشهر

ماهشهر

شهرستان‌ ماهشهر در فاصله ‌1025 كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ و آب‌ و هواي‌ مرطوب‌ و گرم‌ دارد. نام‌قبلي‌ ماهشهر "بندر معشور" بود و پيش‌ از آن‌ نيز "مهرويان‌" و "ماچوله‌" خوانده‌ شده‌ است‌. در سال‌1344 شمسي‌ به‌ نام‌ "بندر ماهشهر" تغيير نام‌ يافت‌. اين‌ شهر يكي‌ از قديمي‌ترين‌ بندرهاي‌ خليج‌ فارس‌ است‌ و تا قبل‌ ازاحداث‌ تأسيسات‌ خارك‌، بزرگترين‌ بندر صادراتي‌ نفت‌ ايران‌ بود، و هم‌ اكنون‌ نيز مهّم‌ترين‌ واحد تبديل‌ و صدور گاز است‌ .

فرآورده‌هاي‌ صادراتي‌ پالايشگاه‌ آبادان‌ نيز از طريق‌ اين‌ بندر صادر مي‌گردد. مردم‌ شهر بيشتر در ناحيه‌ ماهشهر قديم‌ كه‌ با ماهشهر جديد سه‌ كيلومتر فاصله‌ دارد، زندگي‌ مي‌كنند.

آثار مهم طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرستان ماهشهر :

  • تل کافران در ماهشهر

  • آب انبار ها و چاه های سنگچین در ماهشهر

برگرفته از کتاب راهنمای ایرانگردی نوشته حسن زنده دل