لینتس

ل ینتس (به آلمانی: Linz) نام سومین شهر پرجمعیت در کشور اتریش است

جغرافیای لینتس :


این شهری است با جمعیت ۲۰۰٬۰۰۰ در شمال شرقی اتریش واقع بر کرانه رود دانوب.

این شهر مرکز ایالت اتریش شمالی (Obersterreich) است.

تاریخچه لینتس:

لینتز را رومیها بنیاد کردند و آن را لنتیا مینامیدند.

آدولف هیتلر در شهر لینتز به دبیرستانی به نام دبیرستان فادینگر (Fadingergymnasium) میرفت.


شهر لینتس در سال ۲۰۰۹ میلادی، پایتخت فرهنگی اروپا بود.

طرح تبدیل این شهر به یک مرکز فرهنگی، طرحی تازه نیست بلکه آدولف هیتلر، پیشوای آلمان نازی، در زمان جنگ جهانی دوم، درنظر داشت تا شهر لینتس یکی از پنج «شهر پیشوا در رایش سوم» باشد