لیسبون

ليسبون يكي از شهر هاي پرتغال است كه جاذبه هاي زيادي دارد.كليساي به سبك گوتيك ،

صومعه ها و موزه ها همه نمايي ازاين شهر هستند.در قسنتي از شهر كافه هايي وجود

دارد كه به سبك دوره ي1930 است و شما در آنجا ميتوانيد بيكا(اسپرسو) و پاستري(كيك

تازه) سفارش دهيد.شما ميتوانيد تعداد بيشماري رستورانم و كلاب در خيابان هاي باريك

شهر ببينيد كه در آنها موسيقي جز ، رگا و پرتغالي نواخته ميشود.هم چنين ميتوانيد براي

خريد به مركز خريد شيادو برويد و از ديدن غروب خورشيد در قلعه ي باستاني موريش

لذت ببريد.در بيرون از شهر ، نيسترا، ساحل ها و دهكده هاي ماهي گيري قديمي اي وجود

دارد كه ميتوانيد از آنها بازديد كنيد.//

لیسبون از ۲۰۵ سال پیش از میلاد تحت حاکمیت امپراتوری روم بود. ژولیوس سزار این شهر را «شهر فراخوانده» نام نهاد و در تقویم جولیا نام آن را

«اولیس سیپو» نوشتند. از سدهٔ پنجم تا هشتم پس از میلاد، قبیلهای آلمانیتبار لیسبون و نواحی پیرامونی آن را تحت سلطهٔ خود درآورد تا اینکه در سال

۱۱۴۷ کشورهای شرکتکننده در جنگهای صلیبی تحت فرماندهی آفونسو هنری قویس، این شهر را بهعنوان شهری مسیحی فتح نمودند. پس از فتح لیسبون

بهدست مسیحیان، این شهر ثروت بسیاری را صاحب شد و بهعنوان قطب اقتصادی و فرهنگی پرتغال شناخته شد. البته اکثر کشورها مدتها لیسبون را

بهطور رسمی به پایتختی پرتغال نپذیرفتند و در هیچ کتابی نام این شهر را تحت عنوان پایتخت ذکر نکردند. لیسبون پس از اینکه پایتختی کشور را برعهده

گرفت، مطابق قوانینی که به تصویب مجلس رسید، با شیوهای نوین و اصولی ساخته شد