لار

لار

شهرستان‌ لار تا تهران‌ 1324 كيلومتر فاصله‌ دارد و جنوب‌ شرقي‌ترين‌ شهرستان‌ فارس‌ بشمار مي‌رود. اين‌شهرستان‌ در دشت‌ واقع‌ شده‌ و آب‌ و هواي‌ آن بسيار‌ گرم‌ است‌. اين‌ سرزمين‌ در زمان‌ ساسانيان‌ با احداث‌آتشكده‌اي‌ مورد توجه بوده است‌ و از اواخر قرن‌ هشتم‌ مركز ضرب‌ سكه‌ بوده،‌ سكه‌ دار (لاربن‌) در سواحل‌ خليج‌ فارس‌ و هند رواج‌ داشت‌.