قوچان

قوچان

شهرستان‌ قوچان‌ تا تهران‌ 807 كيلومتر فاصله‌ دارد. آب‌ و هواي‌ آن‌ بواسطه‌ وجود ارتفاعات‌ هزار مسجد،آلاداغ‌ و شاه‌ جهان‌، در تابستان‌ معتدل‌ و در زمستان‌ سرد است‌. شهر قوچان‌ در قرون‌ وسطي‌ بنام‌ خبوشان‌ وخوجان‌ معروف‌ بود. اين‌ شهر در زمان‌ هلاكوخان‌ تجديد بنا شد. شاه‌ عباس‌ اول‌ براي‌ جلوگيري‌ از تاخت‌ و تازازبكان‌ و تركمن‌ها، اكراد سلحشور را به‌ اين‌ منطقه‌ كوچ‌ کرد.

در سال‌ 1160 ه . ق‌ نادر شاه‌ در «تپه‌ نادر» در نزديكي‌شهر كشته‌ شد.آثار بجامانده‌ آن‌ عمدتاً به‌ قرن‌ ششم‌ هجري‌ قمري‌ تعلق‌ دارند.