فیروزآباد

فيروزآباد

شهرستان‌ فيروزآباد در 1035 كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ است‌. اين‌ شهرستان‌ در يك‌ منطقه ‌كوهستاني‌ قرار گرفته‌ و آب‌ و هواي‌ آن‌ در نواحي‌ شمالي‌ معتدل‌ و در قسمت‌هاي‌ جنوبي‌ گرم‌ است‌. شهر كنوني‌فيروزآباد در 3 كيلومتري‌ جنوب‌ شرقي‌ محل‌ باستاني‌ گور (جور) واقع‌ شده‌ كه‌ به‌ دستور اردشير بابكان‌ موسس‌سلسله‌ ساساني‌ بناگرديد. گور مركز ناحيه‌ اردشير خوره‌ بود. عرب‌هاي‌ مسلمان‌ در سال‌ 28 يا 29 ه.ق‌ آنرا تصرف‌كردند. نام‌ فيروز آباد را در قرن‌ چهارم‌ هجري‌ عضدالدوله‌ ديلمي‌ بر روي‌ شهر گذاشت‌.