فریدن یا داران

شهرستان فریدن یکی از شهرستانهای استان اصفهان در مرکز ایران است. مرکز این شهرستان شهر داران است. جمعیت این شهرستان در سال ۱۳۸۵ برابر ۸۱٬۶۲۲ نفر گزارش شدهاست. مردم فریدن به زبانهای : گرجی، فارسی و ارمنی ، و همچنین لهجه های : لری و ترکی صحبت میکنند.

پرتیکان نام باستانی شهرستان فریدن است پیشینه این شهر ۳۰۰۰ سال پیش بر می گردد. نام حاکم این شهر به روایتی فریدون نام داشته که فریدن اقتباس از این نام دارد.

تقسیمات کشوری فریدن:

دهستان دالانکوه
دهستان زاینده رود شمالی
دهستان ورزق
دهستان ورزق جنوبی به مرکزیت روستای سفتجان
شهرها: داران و دامنه.

بخش بوئین و میاندشت.

دهستان گرجی
دهستان سردسیر
دهستان کرچمبو جنوبی
دهستان کرچمبو شمالی
دهستان ییلاق
شهرها: بوئین و میاندشت و افوس.