صومعه سرا

صومعه سرا

شهرستان‌ صومعه‌سرا تا تهران‌ ۳۶۹ كيلومتر فاصله‌ دارد و در دشت‌ واقع‌ شده‌ است‌. آب‌ و هواي‌ آن‌ معتدل‌ و مرطوب‌ است‌ و اراضي‌ آن‌ به‌ وسيله‌ رودخانه‌ ماسوله‌ مشروب‌ مي‌شود. منطقه‌ صومعه‌سرا در گذشته‌دو مركز عمده‌ اميرنشين‌ تولم‌ و كسگر را در بر مي‌گرفت‌ كه‌ در كتب‌ تاريخي‌ به‌ كرات‌ به‌ اين‌ دو نام‌ اشاره‌ شده‌است‌. برخي‌ از منابع‌، نام‌ صومعه‌سرا را برگرفته‌ از اسم‌ عارف‌ بزرگ‌ قرن‌ چهارم‌ و پنجم‌ هجري‌، «شيخ‌عبدالله صومعي‌» مي‌دانند كه‌ صومعه‌هاي‌ متعددي‌ را به‌ وجود آورده‌ بود. در سال‌ ۷۰۶ ه.ق‌ بهنگام‌ حمله‌ مغول‌،امير چوپان‌ در صدد تسخير نواحي‌ كسگرات‌ و پيرامون‌ آن‌ برآمد. در سال‌ ۷۴۲ ه.ق‌ بر سر توسعه‌ اراضي‌، بين‌حكومت‌ كسگرات‌ و تولم‌ جنگ‌ درگرفت‌ كه‌ پس‌ از مدّتي‌ به‌ صلح‌ انجاميد. به‌ روايتي‌ اين‌ شهر در سال‌ ۱۱۵۹ هجري‌ قمري‌ ويران‌ شده‌ بود. در زمان‌ آغا محمدخان‌ قاجار، اين‌ ناحيه‌ خارج‌ از مناطق‌ تحت‌ حكمراني‌ شاه‌قاجار بود، ولي‌ در زمان‌ فتحعلي‌ شاه‌ تحت‌ حكومت‌ قاجار قرار گرفت‌. شهرستان‌ صومعه‌سرا در حال‌ حاضريكي‌ از نواحي‌ رشد يافته‌ استان‌ گيلان‌ است‌ كه‌ جاذبه‌هاي‌ طبيعي‌ جالب‌ توجهي‌ دارد.