شفت

شفت

شفت‌ از نواحي‌ قديمي‌ با پيشينه‌ تمدني‌ كهن‌ در گيلان‌ به‌ شمار مي‌رود. مركز شفت‌ قبلاً "گوراب‌ شفت‌" خوانده‌ مي‌شد كه‌ در نزديكي‌ روستاي‌ "نصيرمحله‌" امروزي‌ قرار داشته‌ و آثاري‌ از آن‌ نيز به‌ جاي‌ مانده‌ است‌.