سلیمانیه

سلیمانیه

سلیمانیه شهری بزرگ و زیباست و پر از هتلهای کوچک و بزرگ.
بازار خرید در سلیمانیه خیابان مولوی است که بازار سنتی است البته چندین مالبزرگ وجود دارد.در سلیمانیه مشکل زبان ندارید زیرا فارسی زبان زیاد است و خیلی از کردها به دلیل علاقه به زبان فارسی آنرا دست و پا شکسته بلدند و به لحاظ فرهنگی بسیار به ایرانیها نزدیکند و خود را به نوعی ایرانی و از فرزندان کوروش و داریوش میدانند.

واحد پول کردستان

واحد پول اقلیم کردستان دینار عراق می باشد.
هر 100دلار را یک ورق گویند.
وهر 10000 دلار را یک دفتر می نامند.
این دو اصطلاح کردی در صحبت های تجاری روزمره زیاد استفاده می شود.

حمل نقل با تاکسی

کرایه تاکسی دربستی از مرز تمرچین تا اربیل ممکن می باشد.
تاکسی در داخل اربیل بهمه جا در دسترس است و کرایه تاکسی تقریبا معادل کرایه تاکسی در تهران است.


حمل نقل با وسیله شخصی

باموافقت دولت ایران و اقلیم کردستان طی تفاهم نامه در سال 1388 از اول فروردین ماه 89 توریست های ایرانی میتوانند با اتومبیل شخصی خود به اقلیم کردستان سفر نمایند و تبدیل گواهی نامه ایرانی به گواهی نامه بین الملل الزامی و ضروریست.