سرخس

سرخس

سرخس‌ در منتهي‌ اليه‌ شمال‌ شرقي‌ استان‌ خراسان رضوي‌ قرار دارد. آب‌ و هواي‌ آن‌ به‌ دليل‌ تأثيرپذيري‌ ازريگزار قره‌ قوم‌ در زمستان‌ها سرد و در تابستان‌ها گرم‌ و خشك‌ است‌. قدمت‌ شهر سرخس‌ به‌ زمان‌ ساسانيان‌مي‌رسد. در سال‌ 617 ه . ق‌ و مصادف‌ با حمله‌ مغول‌ به‌ ايران‌، سرخس‌ بعنوان‌ سنگر اول‌ حمله‌ مغول‌ موردغارت‌ و ويراني‌ قرار گرفت‌ و همواره‌ توسط‌ اقوامي‌ مورد تاخت‌ و تاز واقع‌ مي‌شد. اين شهر تا اواخر دوره‌ قاجاريه‌بصورت‌ ملوك‌ الطوايفي‌ اداره‌ مي‌گرديد. ناحيه‌ سرخس‌ به‌ تصرف‌ تركمانان‌ نيز در آمده است. شهر سرخس‌ درگذشته‌هاي‌ دور بواسطه‌ مدارس‌ و كتابخانه‌هاي‌ متعدد شهرت‌ فراوان‌ داشته‌ است‌. اين شهر‌ در مسير جاده‌ ابريشم‌ قرارداشت‌ و آثار متعددي‌ در آن‌ به‌ جا مانده‌ است . ‌