سربند

سربند

سربند در گذشته‌ دهي‌ بود كه‌ به‌ آن‌ "ادريس‌ آباد" مي‌گفتند و همزمان‌ با عبور راه‌ آهن‌ سراسري‌ از كنار آن‌، شازند نامگذاري‌ شد و امروزه‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از شهرستان‌هاي‌ استان‌ مركزي‌ رو به‌ توسعه‌ و پيشرفت ‌است‌.