زرند

زرند

شهرستان‌ زرند در شمال‌ غربي‌ شهر كرمان‌ بين‌ استان‌ يزد و كرمان‌ واقع‌ شده‌ است‌. از نظر آب‌ و هوا، اين‌شهرستان‌ به‌ دو منطقه‌ شمالي‌ داراي‌ آب‌ و هواي‌ صحرايي‌ و نواحي‌ كوهستاني‌ با آب‌ و هواي‌ معتدل‌ كوهستاني‌تقسيم‌ مي‌شود.

زرند در قرن‌ چهارم‌ هجري‌ شهري‌ به‌ نسبت‌ بزرگ‌ بود و شش‌ دروازه‌ داشت‌. مورخان‌ نوشته‌اند درسال‌ 583 هجري‌ طوايف‌ تركمانان‌ غز، ايالت‌ كرمان‌ را متصرف‌ شدند و قسمت‌ عمده‌ آن‌ را خراب‌ كردند و شهرزرند را به‌ طور موقت‌ مركز آن‌ ايالت‌ قرار دادند و چون‌ در آن‌ موقع‌ سلجوقيان‌ به‌ حال‌ ضعف‌ و اضمحلال‌ افتاده‌بودند در سال‌ 619 هجري‌ استان‌ كرمان‌ يكسره‌ به‌ قراختائيان‌ كه‌ زمان‌ كوتاهي‌ دولتي‌ تشكيل‌ دادند تسليم‌ گرديد.امروزه‌ اين‌ شهرستان‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از مناطق‌ مطرح‌ در استان‌ كرمان‌ شناخته‌ شده‌ است‌.