زاهدان

زاهدان

زاهدان‌ در فاصله‌ 1605 كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ است‌. زاهدان‌ مركز استان‌ سيستان‌ و بلوچستان‌ است‌.آب‌ و هواي‌ آن‌ در قسمت‌ جنوبي‌ گرمسيري‌ و در نواحي‌ شمالي‌ نسبتاً معتدل‌ است‌. در اوايل‌ سلطنت‌ فتحعلي‌شاه‌ قاجار، در محل‌ زاهدان‌، چاه‌ آبي‌ بود كه‌ مورد استفاده‌ راهزنان‌ بود. در سال‌ 1315 هجري‌ قمري‌ يكي‌ ساكنان‌آن‌، كاريزي‌ حفر كرده‌ و آبادي‌ كوچكي‌ به‌ وجود آمد كه‌ «دزدآب‌» نام‌ گرفت‌ .

با ورود متخصصان‌ بلژيكي‌ جهت‌دايركردن‌ گمرك‌ خانه‌ به‌ تدريج‌ بر وسعت‌ و جمعيّت‌ دزدآب‌ افزوده‌ شد. از سال‌ 1314، دزدآب‌ به‌ زاهدان‌ تغييرنام‌ يافت‌ و با توسعه‌ بعدي‌ شهر، زاهدان‌ به‌ صورت‌ مركز استان‌ درآمد.