رودبار

رودبار

شهرستان‌ رودبار در فاصله‌ ۲۶۸ كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ است‌. شهرستان‌ رودبار در دامنه‌ كوه‌ واقع ‌شده‌ است‌ و آب‌ و هواي‌ متغيري‌ دارد. "سفيدرود" از آن‌ مي‌گذرد. تمدن‌ رودبار و نواحي‌ پيرامون‌ آن‌ به‌ دو هزارسال‌ پيش‌ از ميلاد مسيح‌ مي‌رسد. پس‌ از اسلام‌، طوايفي‌ از شام‌ و حلب‌ به‌ رودبار مهاجرت‌ كردند و در آن‌ ساكن‌شدند. بعدها در زمان‌ نادرشاه‌ افشار، گروهي‌ از كردهاي‌ قوچان‌ و نواحي‌ شمال‌ خراسان‌ در اين‌ شهر سكونت‌ گزيدند. رودبار را مي‌توان‌ دروازه‌ ورودي‌ گيلان‌ از مركز كشور دانست‌. زمين ‌لرزه‌ سال‌ ۱۳۶۹ ، اين‌ شهر زيبا راتخريب‌ نمود و عليرغم‌ بازسازي‌هايي‌ كه‌ صورت‌ گرفته‌ هنوز رونق‌ سابق‌ را باز نيافته‌ است‌.