رباط

رَباط نام شهر و پایتخت کشور مراکش است و در کنار سواحل اقیانوس اطلس واقع شده است
این شهر فاقد بندر تجاری است و مرکز حکومتی است و تمامی سفارتخانههای خارجی در شهر رباط قرار دارند مرکز تجاری مراکش، کازابلانکا است.
مقر آیسسکو - سازمان علمی فرهنگی یکی از سازمانهای وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی - در رباط است.
۴۰ کشور اسلامی از جمله ایران عضو این سازمان هستند.