دیواندره

دیواندره

شهرستان‌ ديواندره‌ از شمال‌ به‌ شهرستان‌ تكاب‌، از شرق‌ به‌ بيجار، از جنوب‌ به‌ سنندج‌، از غرب‌ به‌ سقز و از جنوب‌ غربي‌ به‌ بخش‌ سرشيو شهرستان‌ مريوان‌ محدود مي‌شود . شهر ديواندره‌ مركز شهرستان‌ در فاصله‌ 99 كيلومتري‌ شمال‌ سنندج‌ و در مسير جاده‌ آسفالت‌ سنندج‌ ـ سقز قرار دارد . شهر ديگر اين‌ شهرستان‌ زيرينه‌ است‌ و جمعيت‌ شهرستان‌ طبق‌ برآورد سال‌ 1379 ، 88983 نفر بوده‌ است‌.

وجه‌ تسميه‌ ديواندره‌ به‌ دو كلمه‌ « ديوان‌ » و « دره‌ » باز مي‌گردد . ديوان‌ محلي‌ است‌ كه‌ مجريان‌ قانون‌ در آنجا سكونت‌ دارند كه‌ عدليه‌ نيز ناميده‌ می‌ شود و ديواندره‌ كه‌ در ميان‌ « دره‌ » و « كوه‌ » واقع‌ شده‌ در قديم‌ مقر حكومت‌ و جايگاه‌ قانون‌ و عدالت‌ بود . قدمت‌ اين‌ شهر به‌ حدود 200 سال‌ پيش‌ مي‌رسد.

مراكز ديدني‌ :

غار باستاني‌ كرفتو، كوه‌ چهل‌ چشمه.‌