دهدشت

دهدشت يا کهگيلويه

كهگيلويه‌ يكي‌ از شهرستان‌هاي‌ استان‌ كهگيلويه‌ و بويراحمد به‌ مركزيت‌ دهدشت‌ است‌. اين‌منطقه‌ را كوههايي‌ در برگرفته‌ كه‌ در آن‌ دهليزهايي‌ براي‌ سكونت‌ مردم‌ در گذشته‌ تعبيه‌ شده‌ بود . آريوبرزن سردار هخامنشي‌ در تنگه‌ تكاب‌ اين‌ ناحيه‌ در شمال‌ شرقي‌ بهبهان‌، در مقابل‌ سپاه‌ اسكندر ايستادگي‌ كرد.

در كوه‌هاي‌بهمئي‌ در محلي‌ به‌ نام‌ "تنگ‌ سروك‌" آثار راه‌ باستاني‌ به‌ صورت‌ پله‌هاي‌ سنگي‌ و همچنين‌ مجسمه‌اي‌ در كوه‌كناري‌ اين‌ معبر وجود دارد كه‌ به‌ دوره‌ ساساني‌ مربوط‌ است‌. شهر دهدشت‌ مركز شهرستان‌ كهگيلويه‌ است‌. كه‌آثار خرابي‌ شهر قديمي‌ آن‌ در مجاورت‌ شهر جديد باقي‌ مانده‌، در گذشته‌ يكي‌ از مراكز تجارت‌ فارس‌، اصفهان‌ وخوزستان‌ بوده‌ است‌.

در دوره‌ ساسانيان‌، قباد ساساني‌ ارگان‌ (ارجان‌) را در قسمت‌ دشتي‌ آن‌ بنا نهاد كه‌ «قباد خوره‌» ناميده‌ مي‌شد.مناطق‌ كوهستاني‌ آن‌ را نيز «رم‌ زميگان‌» مي‌ناميدند. در دوران‌ بعد از اسلام‌ «قباد خوره‌» به‌ نام‌ شهر حاكم‌نشين‌ آن‌ولايت‌ ارگان‌ (ارجان‌) و مناطق‌ كوهستاني‌ آن‌ «رم‌ زميگان‌» به‌ كهگيلويه‌ شهرت‌ يافت‌ در قرن‌هاي‌ بعدي‌ كه‌ شهرارگان‌ (ارجان‌) ويران‌ گرديد و افشارها و لرها سراسر آن‌ را تصرف‌ كردند، تمامي‌ اين‌ خطه‌ كهگيلويه‌ و قسمت‌كوهستاني‌ آن‌ «پشتكوه‌» و قسمت‌ دشتي‌ آن‌، «زيركوه‌» ناميده‌ شدند. كهگيلويه‌ امروز، يكي‌ از شهرستان‌هاي‌ آباداستان‌است‌.