داراب

داراب

اين‌ شهرستان‌ در جنوب‌ شرقي‌ استان‌ فارس‌ واقع‌ شده‌ و از نظر ناهمواري‌ به‌ دو بخش‌ شمالي‌ و شرقي‌ كه‌كوهستاني‌ و پوشيده‌ از جنگل‌ است‌ و بخش‌ مركزي‌ و جنوبي‌ كه‌ شامل‌ دشت‌ و جلگه‌هاي‌ وسيع‌ است‌ تقسيم‌مي‌شود. شهر داراب‌ از قديمي‌ترين‌ شهرهاي‌ استان‌ فارس‌ است‌. نام‌ اوليه‌ آن‌ داراب‌ گرد (داراب‌ جرد) بوده‌ وخرابه‌هاي‌ آن‌ در جنوب‌ غربي‌ شهر فعلي‌ داراب‌ باقي‌ مانده‌ است‌ كه‌ به‌ قلعه‌ دهيا معروف‌ است‌.