خمین

خمين (كمره)

شهرستان‌ خمين‌ تا تهران ۳۲۳ كيلومتر فاصله‌ دارد. آب‌ و هواي‌ خمين‌ معتدل‌ كوهستاني‌ متمايل‌ به ‌نيمه‌ بياباني‌ است‌ و زمستان‌هاي‌ سرد و تابستان‌هاي‌ معتدل‌ دارد. براي‌ نخستين‌ بار نام‌ خمين‌ در كتاب‌ هزار ساله‌تاريخ‌ پيامبران‌ و شاهان‌ آمده‌ است‌. از آثار قبل‌ از اسلام‌ خمين‌ مي‌توان‌ به‌ قنوات‌ و كاريزها و آتشكده‌ معروف‌خمين‌ اشاره‌ كرد. نام‌ اين‌ شهر در ۲۰۰ سال‌ پيش‌ به‌ مركز "كمره‌" اطلاق‌ شده‌ است‌. اشتهار امروزي‌ شهر خمين‌ با نام‌ رهبر راحل‌ انقلاب‌ اسلامي‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) ارتباط‌ مستقيم‌ دارد. اين‌ شهر محل‌ زندگي‌ كودكي‌ و جواني‌ حضرت‌ امام‌ بود و خانه‌ پدري‌ ايشان‌ نيز به‌ يك‌ اثر تاريخي‌ مهم‌ّ تبديل‌ شده‌ است‌.