جلال‌آباد

استان جلالآباد
جلالآباد یکی از استانهای قرقیزستان است. این استان دارای نه بخش است: آقسی (به مرکزیت کربن) آلابوکا (به مرکزیت آلابوکا) بازار کرگن (به مرکزیت بازار کرگن) چتکل (به مرکزیت کانیش کیا) نوکن (به مرکزیت ماسسی) سوزاک (به مرکزیت سوزاک) تغوز ـ تورود (به مرکزیت کازارمان) تغتاگل (به مرکزیت تغتاگل سوت) و اوچ ترک (به مرکزیت اوچ ترک). شهرهای آن عبارتاند از: جلالآباد قرهکول کوکـ یانگاکا مایلیـ سو و تاشـ کومیر.