بیله سوار مغان

بیلهسوار یکی از شهرهای مرزی جمهوری اسلامی ایران است که در بخش مرکزی شهرستان بیلهسوار در شمال استان اردبیل واقع شدهاست

تاریخچه بیله سوار:

از آثار بهجامانده از قدیم، چنین برمیآید که نام قدیمی بیله سوار، در دروره حکومت آلبانها بیله بودهاست.که با اسکان ترکان سوواری به بیلهسوار تغییر نام دادهاست. بیلهسوار را پیلسوار هم نامیدهاند که گویا نادرشاه افشار هنگام تاجگذاری در سال ۱۱۴۸ هجری قمری در اصلاندوز، مدتی با فیلهایش در این منطقه اتراق کردهاست. این شهر از نظر تاریخی شاهد رویدادهای زیادی بودهاست. از جملهٔ این رویدادهای تاریخی میتوان به حمله روسها در زمان عباسمیرزای قاجار و اشغال آذربایجان توسط قشون روس در جنگ جهانی اول و دوم اشاره کرد

جغرافیای بیله سوار:

بیلهسوار در شمال غربی ایران و در قسمت شمالی استان اردبیل واقع شدهاست. وسعت شهر ۱٫۹۴۵ کیلومتر مربع و جمعیت آن طبق برآورد سال ۱۳۷۰، پنجاه هزار نفر بودهاست. ارتفاع متوسط آن از دریا حدود ۱۲۰ متر است.

آب و هوای بیلهسوار در تابستانها گرم و در سایر فصول به ویژه در زمستانها معتدل میباشد. به دلیل نزدیکی به دریای خزر و ارتفاع کم، این شهر منطقه نیمه مرطوب محسوب میشود و به همین علت منطقهٔ بیلهسوار دارای مراتع سرسبز و خرم قشلاقی است.

بیلهسوار در مرداد ۱۳۷۱ رسماً به شهرستان تبدیل شد. بخش مرکزی آن بیلهسوار و بخش قشلاقدشت به مرکزیت جعفرآباد است. در سرشماری آبان ۱۳۷۵ جمعیت این شهرستان ۵۹٬۵۸۴ نفر اعلام شد.

آثار تاریخی بیله سوار:

از آثار تاریخی بهدست آمده چنین برمیآید که بیلهسوار به دلیل مساعدت آب و هوایی، در اعصار قدیم محل زندگی انسانهای اولیه بودهاست. حملات روسها و جنگهای ایران و روسیه در زمان فتحعلیشاه، اشغال آذربایجان توسط روسها در جنگ جهانی اول و دوم از اتفاقات مهم تاریخی در بیلهسوار بودهاست. تپههای باستانی مربوط به دوران قبل ازاسلام، قیزقالاسی ( قلعه دختر ) مربوط به دوران گذشته، کاروانسرای مخروبه در منطقه خروسلو ازدوران صفویه، مزار سربازان گمنام در جریان کشتار سوم شهریور ۱۳۲۰ توسط روسها در جنگ جهانی دوم، از آثار تاریخی این شهرستان بهشمار میروند. نام بیله سوار به کرات در کتابهای تاریخی، از آن جمله در کتاب نزهت القلوب حمدالله مستوفی (قرن هشتم هجری )آمدهاست.

گردشگری بیله سوار:

شهر بیله سوار دارای بازارچه مرزی میباشد که اجناس خارجی بقیمت مناسب در آن بفروش میرسد. شهرستان بیله سوار در بهار طبیعت بسیار زیبایی دارد