بیشکک

بیشکک (به زبان قرقیزی و روسی: Бишкек) پایتخت کشور قرقیزستان است.

در فاصله زمانی ۱۹۲۶ تا ۱۹۹۱ نام این شهر براساس نام یکی از رهبران انقلاب بولوشویکی روسیه، میخائیل فرونزه که از نزدیکان لنین و متولد بیشکک کنونی بود و در جریان انقلاب ۱۹۰۵ و انقلاب ۱۹۱۷ و شورشهای داخلی دهه ۱۹۲۰ نقش بسیار چشمگیری داشت، به نام «فرونزه» نامیده میشد.

تاریخچه بیشکک:


بیشکک در قرون ۶ تا ۱۲ میلادی جول (Jul) نامیده میشد.


در سال ۱۸۲۵ خان ازبک در مکان کنونی استحکامات نظامی کوچکی ایجاد کرد و این نقطه یکی از ۳۵ دژ نظامی این حکومت در منطقه بود.


۱۶ سال پس از تصرف این منطقه توسط روسها که در سال ۱۹۶۲ اتفاق افتاد، در این مکان بنایی جدید ساخته شد.


بنای اولیه شهر کنونی بیشکک در سال ۱۸۷۸ بهعنوان یک دژ نظامی متعلق به روسیه تحت نام «پیشپک» (Pishpek) گذاشته شده است.

رونق واقعی شهر بیشکک نیز از این تاریخ شروع شد چون تا پیش از این سال مرکزیت منطقه شمال قرقیزستان در شهر تکماک قرار داشت؛ ولی در این سال بسیاری از تأسیسات اداری و مسکونی این شهر بر اثر سیلهای متعدد تقریباً تخریب شد و بهاجبار مرکزیت سیاسی و اداری منطقه شمال قرقیزستان به بیشکک منتقل گشت.

جمعیت بیشکک:

جمعیت آن براساس آمار سال ۲۰۰۵ میلادی ۸۰۹ هزار نفر بوده است که با احتساب حومه آن تا یک میلیون نفر نیز میرسد.

بیشکک کنونی، در محل نقطهای بسیار کوچک در مسیر جاده ابریشم واقع شده است.