بهار

بهار

شهر بهار در فاصله‌ ۲۰ كيلومتري‌ همدان‌ واقع‌ شده‌ و آب‌ و هواي‌ سرد و كوهستاني‌ با زمستان‌هاي‌ پر برف‌ و تابستان‌هاي‌ ملايم‌ و كوتاه‌ دارد. شهر لاله‌جين‌ اين‌ شهرستان‌ يكي‌ از كانون‌هاي‌ مهم‌ صنايع‌ سفال‌ و سراميك ‌ايران‌ است‌.