بندرگز

بندرگز

شهر بندرگز در 20 كيلومتري‌ جنوب‌ بندر تركمن‌ و در 48 كيلومتري‌ گرگان‌ قرار دارد. اين‌ بندر پيش‌ ازايجاد بندر تركمن‌ مهّم‌ترين‌ بندر تجاري‌ غرب‌ مازندران‌ و منطقه‌ سمنان‌ و خراسان‌ بود. بندرگز به‌ دليل‌ استقرار درمسير شاهراه‌ تجاري‌ شمال‌ غرب‌ ايران‌ به‌ يكي‌ از كانون‌هاي‌ صنعتي‌ تبديل‌ شده‌ و كارخانه‌هاي‌ پنبه‌ پاك‌ كني‌،برنج‌ كوبي‌ و روغن‌ كشي‌ نيز در آن‌ تأسيس‌ شده‌ است‌. اين‌ شهر ساحلي‌، زيبايي‌هاي‌ طبيعي‌ جذابي‌ دارد ومرداب‌ها، بيشه‌ها و زيستگاه‌ حيات‌ وحش‌ آن‌ معروف‌ است‌.