بروکسل

بروكسل پايتخت بلژيك و يكي از شهرهاي تاريخي اروپا است.مهاجران زيادي به اينجا

آمده اند و شما ميتوانيد فرهنگ هاي مختلفي مثل فرهنگ آلماني و اروپاي لاتين را مشاهده

كنيد.در اينجا ساختمان هايي كه با هنر نوآو ساخته شده اند را مشاهده ميكنيد.گرند پليس يكي

از زيباترين ميدان هاي جهان است كه در اين شهر قرار دارد.مردم شهر شوخ طبع و

سرزنده اند و شما ميتوانيد به راحتي با آن ها ارتباط برقرار كنيد.//

بروکسل :

بروکسل (Brussel در هلندی، Bruxelles در فرانسوی، Brussels در انگلیسی) پایتخت کشور بلژیک است. بروکسل مقر اصلی بیشتر

نهادهای اتحادیه اروپا است. نام بروکسل از واژه هلندی Broekzele مشتق شده که به معنی «کلبهٔ مرداب» است

بروکسل پایتخت بلژیک و مرکز جامعهٔ فرانسوی بلژیک و ناحیهٔ فلاندرز و مقر اصلی اتحادیهٔ اروپا است.. خود شهر بروکسل ۱۴۰۰۰۰ نفر جمعیت

دارد در حالیکه جمعیت منطقهٔ کلانشهری آن بین ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تا ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ نفر تخمین زده میشود.

منطقهٔ پایتخت بروکسل سه ناحیهٔ فدرال بلژیک، والونیا و فلاندرز تشکیل شدهاست. این نواحی هر یک جزئی از مجموعهٔ بلژیک هستند و ساکنین

بروکسل با جامعهٔ فرانسوی زبانان بلژیک و جامعهٔ فلاندرزها، تبادل فرهنگی و تحصیلاتی دارند. بروکسل، مرکز جامعهٔ فرانسویان بلژیک (

Communauté française Wallonie-Bruxelles در فرانسوی)و فلاندرز ((Vlaanderen)) است و تمامی موسسات فلاندرز در آن

ساخته شدهاند: پارلمان فلاندرز، دولت فلاندرز و تقسیمات مدیریتی آن، دو نهاد اصلی اتحادیهٔ اروپا و مجمع اتحادیهٔ اروپا – دربروکسل واقع شدهاند:

کمیسیون در ساختمان برلایمونت و مجمع در ساختمان جاستوس لیپسیوس. موسسه سوم، پارلمان اروپا است که در بروکسل واقع است و برخی

جلسات عمومی اعضاء در این شهر (برخی دیگر در استراسبورگ) تشکیل میشود و مدیریت مرکزی آن در لوکزامبورگ است. بروکسل محل نشست

سیاسی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، اتحادیهٔ غرب اروپا (WEU) و سازمان اروپایی امنیت و ناوبری هوایی یوروکنترول

(EUROCONTROL) است.

از لحاظ زبان، بلژیک به مناطق شمالی آلمانی زبان و منطقه جنوبی فرانسوی زبان تقسیم شدهاست. هرچند زبان رسمی این دو منطقه عمدتاً یکسان

است، در هر دو سمت، دو زبان استفاده میشود. منطقهٔ بروکسل رسماً دو زبانهاست هرچند اکثریت با فرانسوی هاست.

ریشه شناسی بروکسل :

کلمهٔ بروکسل از زبان آلمانی قدیم از کلمهٔ «بروگسلاً یا » برکزله« به معنی »مرداب« یا خانهای که یک اتاق در مرداب دارد، گرفته شدهاست.

»بروکزله« به زبان فرانسوی » بروکسلسل« تلفظ میشود. در تلفظ بلژیکی فرانسوی گاهی »k« تلفظ نمیشود و »z« به »s« تبدیل میشود. نام

تمامی شهرهای دیگر درمنطقهٔ پایتخت بروکسل ریشهٔ آلمانی دارد، به غیر از »Evere که ریشهٔ سلتیک دارد.

تاریخ بروکسل :


درسال ۹۷۷ پس از میلاد، امپراتور آلمانی، اتوی دوم، قلمرو دوک نشین لوتارینگیا درمرزهای غربی امپراتوری را به چارلز، دوک لوتارینگیا، پسر

تبعیدی شاه لویی چهارم فرانسه، بخشید. بروکسل از آن زمان مورد توجه قرار گرفت: اسقف سنت گری، کلیسای کوچکی را روی جزیرهٔ کوچکی

ساخت (۶۹۵). یک قرن بعد: سنت ویندیسیانوس در آن جزیره زندگی میکرد. هرچند گفته میشود که بروکسل با ساخت یک قلعهٔ کوچک توسط چارلز

در سال ۹۷۹ درجزیرهٔ سنت گری، بنا نهاده شدهاست. وقف امپراتور کبیر اتوی دوم ثبت شدهاست. دوک چارلز، زیارتگاه کوچکی را در کلیسای

سنت گری ساخت تا از آثار مقدس سنت گودولا حفاظت شود.

درسال ۱۰۴۱، بروکسل توسط لامبرت اول لیوون، که یکی از کنتهای لیوون بود و پس از دوک برابانت بر کشورهای اطراف حکمرانی میکرد،

تسخیر شد. به دستور او، دیوارهای شهر ساخته شدند. در قرن دوازدهم، این شهر کوچک به منطقه تجاری و توقفگاه بروژ و گنت و کلون تبدیل شده

بود. این امر باعث رشد و توسعهٔ روستا و افزایش جمعیت آن به ۳۰۰۰۰ نفر رسید. مردابهای اطراف را از بین بردند تا جای توسعهٔ بیشتر داشته

باشند. کنتهای لیووین در این زمان به دوکهای برایانت تغییر نام دادند. (۱۱۸۴/۱۱۸۳) از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۹، دیوارهای جدید شهر ساخته شد چون

محدودهٔ قبلی بسیار کوچک بود: این منطقه امروزه بنام حلقهٔ داخلی یا پنتاگون معروف است.

در قرن ۱۵، پس از ازدواج مارگارت سوم فلاندرز با فیلیپ دوم، فیلیپ شجاع دوک جدید برابانت به نام دوک بلرابانت متولد شد، که یک نژادش به

ماکسیمیلیان اتریش بود که بعدها با ماری بورگاندی که در بروکسل متولد شده بود، ازدواج کرد. برابانت استقلالش را از دست داد ولی بروکسل به

مرکز سلطنتی کشورهای پایین تبدیل شد. چارلز پنجم که وارث کشورهای پایین از سال ۱۵۰۶ بود (در شش سالگی) توسط عمه اش، مارگارت

اتریشی (۱۴۸۰-۱۵۳۰) تاسال ۱۵۱۵ تعلیم دید و سپس در سال ۱۵۱۶ در کلیسای جامع سنت گودول در بروکسل، پادشاه اعلام شد.

پس از مرگ پدر بزرگش، ماکسیمیلیان اول، امپراتور روم مقدس در سال ۱۵۱۹، چالرز تبدیل به دوک اعظم امپراتوری اتریش گردید و امپراتور

روم مقدس، که هیچ گاه خورشید در آن غروب نمیکند، گردید. در قصر سلطنتی گودنبرگ، چارلز پنجم در سال ۱۵۵۵ استعفاء داد. این قصر بی نظیر

که در تمامی اروپا مشهور است و در ابتدا جایگاه دوکها بود، گسترش زیادی پیدا کرد. ولی متاسفانه در سال ۱۷۳۱ در اثر یک آتش سوزی عظیم،

نابود شد.

در سال ۱۶۹۵، بروکسل مورد هجوم شاه لویی چهاردهم فرانسه قرار گرفت. بمباران بهوسیلهٔ توپ باعث نابود شدن مرکز شهر شد، بیش از ۴۰۰۰

خانه در آتش سوختند. در سال ۱۸۳۰، انقلاب بلژیک، پس از اجرای اپرای دانیل فرانکویس اسپیریت در تاتر دامونای، رخ داد. در ۲۱ ژولای ۱۸۳۱

، لئوپارد اول بلژیک، اولین پادشاه بلژیک، تاج گذاری کرد و بازسازی دیوارهای شهر و ساختمانها را بر عهده گرفت.

پس از ۱۰ مه ۱۹۴۰، بروکسل توسط ارتش آلمان بمباران شد و آسیبهای زیادی در سالهای ۱۹۴۴- ۱۹۴۵ به آن وارد شد. فاجعهٔ استادیوم هیسل در

تاریخ ۲۹ مه ۱۹۸۵ در بروکسل اتفاق افتاد. منطقه پایتخت بروکسل در ۱۸ ژوئیه ۱۹۸۹ بنیان گذاری شد. بروکسل به خاطر ارزش گذاشتن به

تاریخش معروف است. این امر باعث شده که بیش از ۱۰۰ موزه در بروکسل وجود داشته باشد.

اماکن جالب توجه در بروکسل :

«گراند پالاس» (به آلمانی: Grote Markt)، میدان مرکزی و مانند جواهری در تاج بروکسل است. این مکان بیشترین جاذبهٔ توریستی را دارد و از

زان باروک، خانههای قدیمی قرن هفدهم در اطراف میدان دیده میشوند.

قصر سلطنتی لاکن و قصر سلطنتی بروکسل

موزهٔ سلطنتی هنرهای زیبای بلژیک

موزههای هنرهای زیبا (به فرانسوی: موزیز رویادس بیو آرت) از چهار بخش متصل به هم تشکیل شده و هنرهای استادان قدیمی و هنر مدرن را در

خود جای دادهاست. در این موزه کارهایی از پیتربروگل، پیتر پل روبنز، دلوا و ماگریت به چشم میخورد. بروکسل زادگاه بسیاری از کارتونهای

کمدی معروف بلژیک مثل اسمورفس، لارگو وینج، تن تن و لوک خوش شانس بودهاست. در جاهای مختلف شهر، نقاشی دیوار شخصیتهای کارتونی

ترسیم شدهاست.

در نزدیکی هیسل، یک از سمبلهای بلژیک وجود دارد که از سال ۱۹۸۵ باقیمانده و پارک مینی اروپا که مدلهای کوچک از ساختمانهای معروف

اروپا را در خود جای دادهاست.

مانکن پیس، یک مجسمهٔ کوچک نقرهای پسری که بر روی پایه فواره ادرار میکند.

کلیساهای متعدد مانند کلیسای قلب مقدس در کوکلبرگ و کلیسای سنت میشل و سنت گودولا.

طاق جشن و شادی

لابورس/ دی بورس، مقر بازار بورس بلژیک

لامونای / دی مونت، یک سالن اپرا.

گراند پالاس| فرش گلها.

شبکه گردشگری و تاکسی: انبار قدیمی خانوادههای سیستم حمل و نقل.

پالایس استوکلت

مایسون هورتا

خیابان لوئیس، خیابانی در منطقهٔ شیک پوشان بروکسل

دانشگاه ها و دانشکده های بروکسل :


بروکسل دانشگاههای متعددی دارد: دانشگاه آزاد بروکسل (ULB)، دانشگاه وریج بروکسل (VUB) دانشگاه سنت لوئیس (FUSL)، دانشگاه

کاتولیک بروکسل (KUB) و آکادمی سلطنتی نظامی بلژیک (RMA)، پردیس دانشگاه کاتولیک لووین (UCL) در بروکسل واقع شدهاست و به این

اسامی معروف است: «Louvain-en-Woluwe»یا «UCL-Brussels» و محل دانشکدهٔ پزشکی و داروسازی است. کنسرواتوار کونینکیک

بروکسل، مدرسهٔ هنرهای دراماتیک است که هنرمندان زیادی را تربیت میکند.

ارتباطات در بروکسل :

فرودگاه ملی بروکسل در نزدیکی منطقهٔ فلاندرز نشین زاونتام و فرودگاه جنوبی بروکسل در نزدیکی چارلروی در حدود ۸۰ کیلومتری بروکسل،

قرار دارند. ایستگاههای قطار اصلی، بروکسل را به انگلستان و سایر شهرهای بزرگ اروپا، با خطوط ریلی پر سرعت، متصل میکنند.

شبکه راه ها در بروکسل :

در سالهای قدیم، بروکسل در میان راه بین مدرن هوگستارت به رودهائوت از شمال به جنوب، و راه ژنت سستین وگ به چائوسی از شرق به غرب

قرار داشت. فرم خیابانها از گراندپالاس الگو گرفتهاست و در بین آنهاها، بلورهایی بر روی رودخانه ساخته شدهاست. بروکسل، مرکز طرفداران

راههای ملی قدیمی مثل NI (شمال به بردا)، N۲ (شرق به ماست ریخت)، N۳ (شرق به آخن)، N۴ (جنوب شرقی به لوکزامبورگ)، N۵ (جنوب

به ریمز) N۶ (جنوب غربی به مائوبگ)، N۸ (غرب به ککسیو)، N۹ (شمال غربی به استند) میباشد. [۱] این بزرگراهها که

steenwegen/chaussées نامیده میشوند گاهی در کنارشان خیابانهای مرکز خرید احداث میشود و در نهایت پیچ در پیچ شده و به آنها ختم

میشوند. جادههای اروپایی E۱۹ (N-S) و (E-W) E۴۰ از نزدیکی شهر عبور میکنند. بروکسل یک جاده کمربندی دارد که به نام «R۰» (R-

صفر) نامیده میشود. (فرانسه: «رنیگ»، آلمانی: «گروته رنیگ»). این جاده گلابی – شکل است، قسمت جنوبی به علت اعتراضات ساکنین آن

منطقه، تغییرشکل یافته سات. مرکز شهر که گاهی «پنتاگون» نامیده میشود با یک « حلقهٔ کوچک» احاطه شدهاست که از توالی چندین بلوار تشکیل

شده و نام رسمی آن «R۲۰» است. این خیابان پس از خراب کردن دیوارهای شهر و ساختن دیوارهای جدید در سالهای گذشته ایجاد شدهاست.

درقسمت شرقی شهر، جادهٔ «R۲۱» (فرانسه: گراند سینتور) تشکیل شده که لاکن را به اوکل متصل میکند. برخی ایستگاههای مترو در این جاده

ساخته شدهاند. با کمی فاصله، جادهٔ R۲۲، زاونتم را به سنت چاب متصل میکند.

پارک های معروف بروکسل :

پارک بروکسل (آلمانی: واراند پارک) که به اشتباه رویال پارک نامیده میشود.

بایرس دی لاکامبر (آلمانی: ترکامرنیوس)

سینکوانتر (آلمانی: ژوبل پارک)

پارک دی لاکون (آلمانی: پارک وان لاکن)

پارک دی ولوو (آلمانی: پارک وان ولوو)

پارک جوزافات (آلمانی: جوافات پارک)

پارک ریو بائودین (آلمانی: کونینگ بودوین پارک)

کائوبرگ

ژآردین دو میل بیک (آلمانی: مال بیک تونین)

پارک دودن (آلمانی: دودن پارک)

پارک آسترید (آلمانی: آسترید پارک)

موزه های بروکسل :


موزهٔ سلطنتی هنرهای زیبا

قصر هنرهای زیبا (آلمانی: پالیس وور شونه کونشتن/ فرانسه: پالایس دی بیو – آرتز)

موزهٔ فیلم

موزهٔ آلات موسیقی (M:M)

موزهٔ ارتش ملی

موزهٔ سلطنتی هنر و تاریخ

مرکز بلژیکی هنر تصاویر کمیک

موسسه سلطنتی علوم طبیعی بلژیک