بخارست

در افسانه های قدیمی محلی رومانی آمده است که شهر بخارست( یا به تلفظ محلی بوکورشت)، در ساحل رودخانه دمبوویتسا، توسط مزرعه داری به نام بوکور(بمعنای شادی است) پایه گذاری شد. نحوه نواختن فلوت او بسیار دلنواز بود و آب انگور که از تاکستانهایش به عمل می آورد، زبانزد همه بود و او را به یک تاجر معروف محلی بدل کرده بود و باعث شد منطقه و محل زندگیش را به نام او بشناسند.

در قرن نوزدهم، ساختمانهای نئوکلاسیک شهر، پارکهای سبک روز، خیابانی مشابه شانزه لیزه و طاق نصرت، توسط مهندسین آموزش دیده در فرانسه و خود فرانسویان، مشابه پاریس، در بخارست ساخته شد و به همین دلیل یکی از زیبا ترین شهرهای اروپای شرقی به حساب می آید.