بالی

بالي شهري است كه مقصدي ارزشمند براي سفر به خصوص با بچه هاست.در طي سال هاي اخير فروش نفت تاثيرات زيادي بر اين شهر گذاشته

است.اين شهر غربي –آسيايي بسيار تميز با مراكز خريد بي شمار و ساحل هايي كمياب است.در اينجا هتل هايي با قيمت هاي عالي وجود دارند.شما

ميتوانيد آخر هفته ي خوبي را در اينجا سپري كنيد و سفري هيجان انگيز به اين مكان را تجربه كنيد.//

بالی

بالی جزیرهای است واقع در کشور اندونزی که از مراکز گردشگری مهم جهان به شمار میرود. مختصات آن 8° 25′ 23″ جنوبی و 115° 14′ 55″

شرقی است. جزیرهٔ بالی جزو یک رشتهجزایر است که جزیرهٔ جاوه در غرب آن و جزیرهٔ لومبوک در شرق آن قرار گرفته است. هنرهای گوناگون

همچون رقص، تندیسگری، نگارگری، چرمگری، فلزکاری و بویژه موسیقی سبک گامِلان در این جزیره در سطح بسیار بالایی قرار دارند .

تاریخچه بالی

مردم بالی از تبار نژادی ماقبل تاریخی هستند که از راه خاک اصلی قارهٔ آسیا در حدود 2500 پ.م. به مجمعالجزایر اندونزی کوچیدند. با رسیدن هندوها

دورهٔ ماقبل تاریخ به پایان رسید. رسیدن هندوها در سال 100 پ.م. بهوسیلهٔ سفالنوشتههای براهمی که بدست آمدهاند تأئید شده است .

شاهنشاهی ماجاپاهیت (1293–1520 میلادی) که در جاوهٔ شرقی مستقر شده بود در سال 1343 یک کوچنشین هم در جزیره بالی برپا کرد. در پی

حملات پیاپی، شاهنشاهی ماجاپاهیت کمی پیش از 1500 میلادی، سرنگون شد و این امر باعث مهاجرت گسترده به بالی شد .

مساحت بالی :

5,632 کیلومتر مربع


جمعیت بالی :

3,150,000 نفر


آب و هوای بالی :

متغیر با بارش فراوان